تحلیل ساختاری و محتوایی کنکور علوم انسانی، دروس مورد مطالعه

تحلیل ساختاری و محتوایی کنکور علوم انسانی، دروس مورد مطالعه

در گذشته به دلیل ساختارهای نادرست و عدم شناخت کافی از رشته علوم انسانی، این رشته با وجود اهمیت بسیار زیاد و نقش اساسی که در فرهنگ سازی و پیشرفت یک جامعه ایفا میکند، مهجور مانده بود.اکثر خانواده ها با تصور این که فرزندانشان حتماً باید در …
پانسیون مطالعاتی مینروا | مشاوره ی تحصیلی رشته ی انسانی | موفقیت در کنکور انسانی 98

مشاوره ی تحصیلی رشته ی انسانی در پانسیون مطالعاتی مینروا

امسال در کارگاه های بازار کار رشته ی انسانی برای دختران، در پانسیون مطالعاتی مینروا خانواده های دانش آموزان سوال های زیادی مطرح کردند برای مثال از هزینه ی مشاوره ی کنکور انسانی تا شرایط غیر حضوری پایه دوازدهم و هزینه ی پانسیون مطالعاتی کنکور و…
مشاوره تحصیلی انسانی | پانسیون مطالعاتی مینروا | شهریار خسروی

مشاوره تحصیلی انسانی با شهریار خسروی

امروزه رشته علوم انسانی در دبیرستان از موقعیت بسیار خوبی نسبت به گذشته برخوردار شده است. خانواده ‌ها، مدارس و دانش‌ آموزان اقبال بسیار بیشتری نسبت به رشته‌ ی انسانی از خود نشان می‌ دهند. بسیاری از دانش‌ آموزان می‌ خواهند بدانند که مشاوره‌ تحصیلی ا…